top of page
TUT_3D_Infografik.jpg

 

Postele 
Tři velká lůžka s neobvyklými vyobrazeními zvířat (hroch, kráva a lvice) byly použity během královy mumifikaci. Mrtvý vládce byl za doprovodu různých rituálů uložen na lůžka spojovaná s ženskými božstvy tak, aby bylo zajištěno jeho znovuzrození a věčný život.

 

Chodba
K první zdi, která bránila vstupu do této chodby, vedlo 16 schodů. Jakmile byla odstraněna suť, která chodbu zaplňovala, otevřeli zde Howard Carter a lord Carnarvon dne 26. listopadu 1922 druhý zapečetěný vchod. Carter viděl „úžasné věci“ a „všudypřítomný třpyt zlata“. 

 

Lodě
Mnoho modelů lodí z hrobky mělo sloužit Tutanchamonovi jako dopravní prostředek v zásvětí. Egypťané si představovali onen svět v podstatě podobný světu, který znali. Byly v něm rozkvetlé zahrady a pole, kterými protékal silný proud řeky. Král měl ve své hrobce modely lodí vhodné pro každou příležitost, od jednoduchých dopravních lodí určených k přepravě jídla až po cestovní lodě a bárky, na kterých mohl doprovázet bohy ve svém posmrtném životě.

 

Anup
Schrána se sochou Anupa stojí uprostřed pokladnice a střeží schránu s kanopami. Impozantní a elegantní černý šakal leží s ostražitýma, vztyčenýma ušima na své zlaté schráně, která obsahuje šperky a alabastrové náčiní. Bůh Anup byl považován za pána pohřebišť a ochranného boha balzamovačů.

 

Přístěnek
Pod lůžkem s vyobrazením hroší bohyně na levé straně našel Carter malý nepravidelný otvor vyhloubený v zazděném vchodu vedoucím do přístěnku. Tento otvor vytvořili vykradači hrobů, kteří se do hrobky vloupali pravděpodobně krátce po pohřbu, avšak byli vyrušeni strážci. Následky vloupání byly v této místnosti katastrofální.

 

Kanopická schránka
Egypťané považovali za zásadní pro existenci v posmrtném životě to, aby bylo zachováno celé tělo. Při mumifikaci byly vnitřní orgány vyjmuty, vysušeny a zabaleny do obvazů. Tutanchamonovy orgány byly uloženy v miniaturních rakvích, které byly uchovány v alabastrové skříňce. Tyto tzv. kanopické skříňky stály v pozlacené dřevěné schráně, kterou zdobily sochy čtyř ochranných bohyní zemřelého

 

Schrány 
Čtyři obrovské, do sebe vnořené schrány byly uspořádány tak, aby sloužily jako ochranné kryty králova sarkofágu. Největší svatyně (5,0 m x 3,2 m) vyplňovala téměř celý prostor pohřební komory. Každá ze svatyní byla pozlacená a zdobená náboženskými texty a výjevy. Vnitřní ze tří rakví je vyrobena ze zlata a váží 110,4 kg. Pokud by si takovou rakev chtěl koupit obyčejný řemeslník, zaplatil by za tuto vymoženost přibližně 35 tisíc měsíčních příjmů

 

 

Cesta do říše mrtvých
Nástěnné malby v pohřební komoře vyobrazují, jak Tutanchamona po pohřbu láskyplně přijímají bohové. Hathor, bohyně oblohy, Anup, bůh balzamování, s hlavou šakala, a Usir, vládce říše mrtvých, se setkali, aby doprovodili krále do jeho říše v posmrtném životě.

 

Pohřební komora
Pohřební komora zabírá plochu 6,4 m x 4,0 m a její stěny jsou vysoké 3,6 m. Hrobka je příliš malá na to, aby se původně jednalo o hrobku královskou. Předpokládá se proto, že byla pravděpodobně použita jako „nouzové řešení“ po náhlé a nečekané smrti mladého krále.

 

king-tut-anubis-statue
Tut-Madrid-Opening2
king-tut-golden-mummy-cases-02
king-tut-golden-mummy-cases-04

 

Strážní sochy
Dvě sochy krále střeží vchod do pohřební komory. Výška obou odpovídá výšce královy mumie a představují zesnulého krále a jeho duši ka (životní síla). Pozůstatky podobných postav strážců byly nalezeny i v dalších egyptských královských hrobkách.
bottom of page